Конференції

ВПЛИВ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО РОЗРЯДУ НА ЗМІНУ ДИСПЕРСНОСТІ ПОРОШКІВ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ

О.Н.Сизоненко,
  
О.І.Райченко,
 
Г.П.Богатирьова,
 
Н.А.Олєйник,
 
Е.І.Тафтай,
 
Е.В.Ліпян,
 
А.С.Торпаков
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1688

Анотація

Досліджено вплив високовольтної електророзрядної обробки сумішей порошків Fe–20% TiC та ВК6–1% алмазу марки АСУД75 на характер зміни дисперсності та морфологічні характеристики порошків. Показано, що застосування високовольтної електророзрядної обробки суспензії порошків дозволяє істотно підвищити їх дисперсність, фактор форми та питому поверхню. Встановлено залежність, близьку до лінійної, між сумарною енергією обробки і дисперсністю частинок порошків. Продемонстровано більш високу ефективність застосування в якості робочого середовища вуглеводневої рідини, порівняно з водою.


ДИСПЕРСНІСТЬ, ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗРЯД, ПОРОШОК, РОЗМЕЛЮВАННЯ, СУСПЕНЗІЯ