Конференції

ОТРИМАННЯ БОРМІСТКИХ ПОРОШКОВИХ СТАЛЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛІГАТУР ТА КАРБІДУ БОРУ

 
С.Г.Напара-Волгіна,
 
О.Д.Костенко,
 
В.К.Кудь
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1692

Анотація

Досліджено властивості бормістких конструкційних порошкових сталей, отриманих з використанням порошкових лігатур та карбіду бору. Встановлено, що при використанні лігатур досягнуто вищий рівень фізико-механічних властивостей спечених і термооброблених матеріалів порівняно з матеріалами, отриманими із застосуванням карбіду бору. Вміст бору в конструкційних порошкових сталях, що забезпечує оптимальне поєднання їх властивостей при використанні лігатур різного складу, складає близько 1,2%.


КАРБІД БОРУ, ЛІГАТУРА, ПОРОШКОВА СТАЛЬ