Конференції

ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ З ІНТЕРМЕТАЛІДНИХ З´ЄДНАНЬ Ni–Al, НАНЕСЕНИХ МЕТОДОМ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ПОВІТРЯНО-ПАЛИВНОГО НАПИЛЕННЯ

 
В.М.Кисіль,
  
А.О.Рогозінська,
 
Д.З.Юрченко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1693

Анотація

Розглянуто умови формування покриттів з інтерметалідів системи Ni–Al методом високошвидкісного повітряно-паливного напилення. За результатами розрахунків енергетичного стану частинок визначено оптимальний гранулометричний склад порошків з NiAl та Ni3Al. Досліджено властивості покриттів з промислових порошків ПН85Ю15, ПТЮ5Н та дослідного порошку НАС, нанесених методом високошвидкісного повітряно-паливного напилення на підкладки зі сталей, міді та алюмінію. Наведено дані щодо фазового складу та структури покриттів. Властивості покриттів (пористість менше 1,5%, міцність зчеплення зі сталлю 44–57 МПа) не поступаються властивостям покриттів з цих матеріалів, отриманих іншими методами газотермічного напилення. Мікроструктура покриттів вказує на те, що вона формується переважно з твердих частинок, подекуди —

з дрібних розплавлених частинок.


АДГЕЗІЙНА МІЦНІСТЬ, АЛЮМІНІДИ НІКЕЛЮ, ВИСОКОШВИДКІСНЕ ПОВІТРЯНО-ПАЛИВНЕ НАПИЛЕННЯ, ГАЗОТЕРМІЧНІ ПОКРИТТЯ, ІНТЕРМЕТАЛІДИ, ПОРИСТІСТЬ, СТРУКТУРА