Конференції

Моделювання пружних термічних напружень в пласкій і циліндричній шаруватих структурах метал - інтерметалід - метал

  
М.П.Бродниковський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2007, #09
http://www.materials.kiev.ua/article/16

Анотація

В роботі розглядається моделювання залишкових напружень в пласкій та циліндричній шаруватих структурах метал - інтерметалід - метал, які виникають завдяки різниці коефіцієнтів термічного розширення. Запропоновано алгоритми розрахунку термічних напружень в пласких шаруватих пластинах, які можуть вільно згинатися чи на які накладено обмеження, які забороняють згин, а також в шаруватій циліндричній оболонці з різним співвідношенням товщини оболонки до її внутрішнього радіуса в випадку, коли виникають тільки пружні деформації шарів. Розраховано термічні напруження, що виникають під час охолодження від температури отримання до кімнатної температури, в трьохшарових структурах Cr - Cr2Nb - Nb різної форми. Проаналізовано вплив факторів форми на різні компоненти залишкових напружень.