Конференції

СПІКАННЯ ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТОЧНИХ ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩ
(Огляд)

Л.О.Сосновський,
  
І.Г.Слись
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/1704

Анотація

Узагальнено та проаналізовано відомі літературні і власні дані авторів щодо розробки, використання і розвитку безокисних методів спікання та хіміко-термічної обробки порошкових матеріалів без застосування проточних газових захисних середовищ. Показано ефективність технології, в тому числі для спікання матеріалів з високою спорідненістю до кисню.


ГЕТЕР, ЗАСИПКА, КОНТЕЙНЕР, ПЛАВКИЙ ЗАТВОР, ПОРОШКОВИЙ МАТЕРІАЛ, СПІКАННЯ