Конференції

Про температурну залежність коефіцієнта дифузії

 
Г.Ф.Саржан
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/1710

Анотація

Показано, що відхилення залежності коефіцієнта дифузії від температури від арреніусівської залежності D(T) зумовлено нелінійним характером зміни сил зв’язку в матеріалі і, відповідно, енергії активації дифузії. В підтвердження цього для цирконію та ванадію побудовано теоретичні залежності коефіцієнта дифузії від температури, які співпадають з експериментальними даними. Повний текст


ДИФУЗІЯ, ЕНЕРГІЯ АКТИВАЦІЇ ДИФУЗІЇ, КОЕФІЦІЄНТ ДИФУЗІЇ, МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ