Структурна чутливість механічних властивостей литих сплавів алюмінію потрійної системи Al—Mg—Si при підвищених температурах

П.М.Романко,
 
О.М.Малка,
   
Т.М.Легка,
 
Ю.В.Мільман,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/1715

Анотація

Методами стандартних випробувань на розтяг в області температур 20— 500 °С та випробувань за методом стрибків напруження проведено порівняльний аналіз механічних властивостей двох литих сплавів алюмінію, структури яких відрізнялись наявністю або відсутністю евтектичної складової. При випробуваннях на одновісний розтяг встановлено три температурних інтервали, в яких реалізуються різні механізми зміцнення. Випробування за методом стрибків напруження здійснювали в діапазоні температур 200—400 °C зі ступінчастою зміною швидкості деформування від 10-2 до 10-6 с-1. Визначено температурно-швидкісні інтервали, переважним в яких з точки зору опору повзучості є один з обраних сплавів. В області низьких температур і великих швидкостей це евтектичний сплав, при високих температурах и малих швид костях — дисперсно-зміцнений твердий розчин. Повний текст


ДИСПЕРСІЙНЕ ЗМІЦНЕННЯ, ЕВТЕКТИКА, ЖАРОМІЦНІСТЬ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, СПЛАВИ АЛЮМІНІЮ, СТРУКТУРА, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН