Конференції

Ab initio дослідження стабільності наноалмазу

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/1724

Анотація

В рамках методу функціоналу електронної густини B3LYP/3-21d досліджено структурні, когезійні і електронні властивості вуглецевих наночастинок разміром в 120 атомів вуглецю і діаметром близько 1,2 нм у вигляді цибулинної форми вуглецю, сферичного алмазоподібного нанокристаліту та його гідрованого аналогу. Показано, що нанокристаліт є метастабільним по відношенню до оніону. Найбільше відповідають показникам масивного алмазу характеристики гідрованої алмазоподібної частинки С120Н72. Повний текст


ВУГЛЕЦЬ, НАНОАЛМАЗ, ФУЛЕРЕН