Вплив відпалу на структуру і мікромеханічні властивості надшвидкозагартованої стрічки Co67,3Fe10,1Si16,2B6,4

 
А.Л.Єременко,
  
В.К.Школьний
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/1726

Анотація

Методами електронної просвічуючої мікроскопії, автоматичного індентування та ВДТ аналізу досліджено еволюцію структури аморфної стрічки Co67,3Fe10,1Si16,2B6,4 при відпалах. Встановлено, що кристалізація аморфного сплаву проходить в три етапи. Відмічено, що найбільша твердість характерна саме для аморфно-нанокристалічного стану, який відповідає першому етапу кристалізації, а значення Н/Е* наближаються до значень "теоретичної твердості". Повний текст


АМОРФНА СТРІЧКА, АМОРФНО-НАНОКРИСТАЛІЧНИЙ СТАН, КЛАСТЕРИ, КРИСТАЛІЗАЦІЯ, НАНОКРИСТАЛИ, ТЕОРЕТИЧНА ТВЕРДІСТЬ