Конференції

Структура та властивості ливарних високоміцних сплавів алюмінію на основі системи Al—Mg—Si, легованих Zn та Cu

Ю.В.Мільман,
 
Т.М.Легка,
 
Н.П.Коржова,
 
В.В.Бойко,
  
К.В.Михаленков,
 
Н.М.Мордовець,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/1728

Анотація

Представлено результати дослідження структури і механічних властивостей сплавів на основі системи Al—Mg—Si, легованих Zn та Cu. Реалізовано ідею створення високоміцного ливарного сплаву на основі евтектичного композита α-Al+Mg2Si, матриця якого зміцнена дисперсними Zn-, Cu-вміщуючими фазами, не взаємодіючими з евтектичними колоніями та такими, що виділяються при термічній обробці. Отримано сплав, який по рівню механічних властивостей є конкурентноздатним промисловим ливарним сплавам алюмінію (σ0,2 = 450МПа, σВ = 520 МПа і σ = 1,0%). Повний текст


ДИСПЕРСІЙНЕ ЗМІЦНЕННЯ, ЛЕГУВАННЯ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, МІДЬ, СИСТЕМА AL-MG-SI, СПЛАВИ АЛЮМІНІЮ, ЦИНК