Конференції

Вплив вмісту Nb на структуру, фазовий склад та механічні властивості сплавів Ti—xNb—1,25Si

  
Г.Є.Хоменко,
 
В.Ю.Пучкова,
 
Т.П.Терещенко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/1729

Анотація

Вивчено структуру, фазовий склад та механічні властивості сплавів Ti—xNb—1,25Si (x = 16—30% (мас.)) в залежності від вмісту легуючого елемента Nb та способів термомеханічної обробки: загартування від 950 °С, кування при температурах 900—950 °С з наступним загартуванням, кування з наступним загартуванням і відпуском при 560 °С, 4 год. Показано, що найбільш придатними за механічними властивостями є сплави з концентрацією Nb 16—20%. Досліджено структуру, фазовий склад і визнано міцні та пластичні характеристики, а також границя витривалості та модуль пружності Е. Твердість сплавів в литому стані вище, ніж у загартованих. Зі збільшенням вмісту ніобію в литих сплавах твердість незначно підвищується і тільки при 26% Nb і вище —знижується, а в загартованих — з підвищенням вмісту Nb твердість незначно зни-жується, а після 26% зростає. Встановлено, що кування зі ступенем деформації близько 70% при температурах 900—950 °С з наступним загартуванням у воду не забезпечують суттєвого підвищення міцності сплавів Ti—xNb—1,25Si, а відпуск значно зміцнює їх, але пластичність не збільшується. Модуль Юнга після загартування в залежності від вмісту ніобію знаходиться в межах 63—70,5 ГПа. Повний текст


ЛЕГУЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ NB І SI, МІКРОТВЕРДІСТЬ, МІЦНІСТЬ І ПЛАСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СПЛАВ TINBSI, ФАЗОВО-СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ