Конференції

Вплив складу, структури і термообробки нових термостійких титанових сплавів на основі системи Tі—Al—Сі—Zr на їх механічні властивості

   
О.В.Дацкевич,
 
С.А.Спиридонов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/1731

Анотація

Досліджено вплив складу, структури й термообробки жаростійких титанових сплавів на основі системи Tі—Al—Si—Zr на їх механічні властивості при статич- ному та циклічному навантаженнях. Гартування підвищує пластичність досліджуваних матеріалів до 8%. Після термоциклування до 710 °С опір утоми нового сплаву вище аналогічної величини сплаву Ті6242 на 27%. Повний текст


ВТОМА, МІЦНІСТЬ, СКЛАД, СТРУКТУРА, ТИТАНОВІ СПЛАВИ