Конференції

Межі та їхній вплив на властивості цирконієвих електролітів

   
І.В.Бродніковська,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/1735

Анотація

Межі та їхні комплекси в керамічному електроліті 1Ce10ScSZ, які були утворені і змінювані застосуванням трьох типів вихідних порошків і різних режимів спікання, вивчені через їхній вплив на механічну поведінку та електропровідність. Спільний аналіз даних, отриманих методами електронної мікроскопії та іншими, пов’язаними із нею, методами механічних випробувань на міцність, скануючої електронної фрактографії та імпедансної спектроскопії структурних складових електричного опору, надав багато інформації щодо впливу меж та їхніх комплексів на властивості електроліту, для якого механічна поведінка є настільки важливою, як і його провідність. Спостережено корелятивний вплив меж, які визначаються вихідними типами порошків та температурою їхнього спікання, на механічну поведінку і електричну провідність електроліту. Визначено два типи межевих комплексів, які існують і розвиваються між субзернами та зернами з ростом температури спікання. Перехід між цими категоріями меж, що було названо переходом межевих комплексів другого роду, відбувається як в хімічно чистій кераміці 1Ce10ScSZ, так і в кераміці технічної чистоти, порошки якої збагачені досить значною кількістю оксидів кремнію та титану. В кераміці 1Ce10ScSZ з великим вмістом оксидів кремнію та алюмінію помітних переходів не виявлено. Повний текст


ІМПЕДАНСНА СПЕКТРОСКОПІЯ, МЕЖЕВІ КОМПЛЕКСИ, МЕЖІ, МЕХАНІЧНА ПОВЕДІНКА, ПРОВІДНІСТЬ ЗЕРНА, ПРОВІДНІСТЬ МЕЖІ, ТЕМПЕРАТУРА СПІКАННЯ, ЦИРКОНІЄВИЙ ЕЛЕКТРОЛІТ 1CE10SCSZ, ЦИРКОНІЄВІ ПОРОШКИ