Конференції

Особливості структурно-фазових перетворень турбостратного BN при високих тисках і температурах

 
І.А.Петруша,
  
М.В.Никишина
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/1736

Анотація

Дослідженнями методами ПЕМ по тонких фольгах і відкольних частках в поєднанні з мікродифракцією встановлено, що перетворення турбостратного BNm в сфалеритну фазу BNсф в умовах квазігідростатичного стиснення при Р =  7 ГПа починається при Т = 1200 °С, а при Р = 11 ГПа — уже при Т = 900— 1000 °С. В обох випадках цьому процесу передує формування впорядкованої графітоподібної фази BN. На основі особливостей структури утвореного BNсф зроблено припущення, що перетворення проходить деформаційним механізмом. Повний текст


ВПОРЯДКУВАННЯ, ГРАФІТОПОДІБНИЙ, МІКРОЕЛЕКТРОНОГРАМА, НІТРИД БОРУ, СФАЛЕРИТНИЙ НІТРИД БОРУ, ТИСК, ТУРБОСТРАТНИЙ, ФОРМУВАННЯ