Конференції

ТЕРМОКІНЕТИКА РЕАКЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ, ІНІЦІЙОВАНИХ КОНТАКТНИМ ПЛАВЛЕННЯМ В ПОРОШКОВИХ МЕТАЛЕВИХ СУМІШАХ НА ОСНОВІ НІКЕЛЮ З АЛЮМІНІЄМ

 
В.В.Скороход,
 
К.М.Петраш,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #47
http://www.materials.kiev.ua/article/1744

Анотація

Із застосуванням високошвидкісного запису температури на основі аналогового цифрового перетворювача вивчено термокінетику процесів взаємодії в реакційних сумішах на основі нікелю з алюмінієм в широкому інтервалі концентрацій. На початковій стадії експоненціальне зростання температури змінюється лінійною залежністю в зв’язку з конкуренцією процесів розчинення твердого компонента в перитектичній рідині, тепловиділення самої реакції. Виявлено нелінійний характер взаємодії як на стадії самозагострення екзотермічної реакції, так і в наступних часових інтервалах її протікання. Отримано залежність швидкості зростання температури на стадії самозагострення від концентрації компонентів. Максимальна швидкість зростання спостерігається при концентрації компонентів еквіатомного складу.


АЛЮМІНІЙ, ІНТЕРМЕТАЛІД, КОНТАКТНЕ ПЛАВЛЕННЯ, НЕРІВНОВАЖНА ТЕРМОДИНАМІКА, НІКЕЛЬ, ТЕРМОКІНЕТИКА