Конференції

СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ МЕЖІ РОЗДІЛУ В КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛАХ, АРМОВАНИХ КВАЗІКРИСТАЛІЧНИМ СПЛАВОМ-НАПОВНЮВАЧЕМ Al—Co—Cu

О.В.Сухова,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #47
http://www.materials.kiev.ua/article/1746

Анотація

Досліджено закономірності утворення зон контактної взаємодії під час просочення між квазікристалічним сплавом-наповнювачем Al— Co—Cu і зв’язками на основі міді та алюмінію у структурі макро- гетерогенних композиційних матеріалів. Порівняно швидкості розчинення квазікристалічної і кристалічних фаз наповнювача в розплавлених зв’язках. Рекомендовано склад сплаву-зв’язки для макрогетерогенних композиційних матеріалів, отриманих пічним просоченням.


ЗОНИ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ, КВАЗІКРИСТАЛІЧНИЙ НАПОВНЮВАЧ, МАКРОГЕТЕРОГЕННИЙ КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, ПРОСОЧЕННЯ, РОЗЧИНЕННЯ ФАЗ НАПОВНЮВАЧА