КІНЕТИКА ДИСПЕРГУВАННЯ ПРИ ВІДПАЛІ У ВАКУУМІ ХРОМОВИХ ТА НІКЕЛЕВИХ НАНОПЛІВОК, НАНЕСЕНИХ НА НЕОКСИДНІ МАТЕРІАЛИ

Ю.В.Найдіч,
 
І.І.Габ,
  
Б.Д.Костюк,
 
С.І.Мартинюк,
 
Т.Б.Коноваленко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #47
http://www.materials.kiev.ua/article/1748

Анотація

Досліджено кінетику диспергування хромових та нікелевих наноплівок завтовшки 100 нм, які нанесені на зразки з кераміки на основі Si3N4 і скловуглецю та відпалені у вакуумі при температурах 1000—1200 °С впродовж різних часових проміжків (2—20 хв). Встановлено, що плівки обох металів на скловуглеці та кераміці на основі Si3N4 повністю розпадаються при 1200 °С, крім того, плівки нікелю ще й взаємодіють з матеріалом підкладки. Використовувати такі плівки на Si3N4 та скловуглеці можна для паяння при температурах до 1100 °С.


БЕЗКИСНЕВІ НЕОРГАНІЧНІ МАТЕРІАЛИ, ВІДПАЛ, ДИСПЕРГУВАННЯ, КІНЕТИКА, НІКЕЛЕВА НАНОПЛІВКА, ХРОМОВА НАНОПЛІВКА