Конференції

Взаємодія оксидів лантану та ітербію при температурі 1500 °С

О.В.Чудінович,
 
О.Р.Андрієвська,
 
Ж.Д.Богатирьова,
 
Л.М.Спасьонова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1755

Анотація

Вперше досліджено фазові рівноваги в подвійній системі La2O3―Yb2O3 при температурі 1500 °С у всьому інтервалі концентрацій. Зразки різних складів отримані з розчинів азотнокислих солей випарюванням, сушкою і термообробкою при температурах 1100 та 1500 ºC. Використано рентгенофазовий та мікроструктурний аналізи. Встановлено, що в системі утворюються тверді розчини на основі різних кристалічних модифікацій вихідних компонентів та упорядкованої фази LaYbO3. Визначено границі розчинності та концентраційні залежності періодів кристалічних граток фаз, що утворюються в системі.


ДІАГРАМИ СТАНУ, ОКСИДИ ЛАНТАНУ ТА ІТЕРБІЮ, ПЕРІОДИ КРИСТАЛІЧНИХ ГРАТОК, ТВЕРДІ РОЗЧИНИ, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ, ФУНКЦІОНАЛЬНА КЕРАМІКА