Конференції

Взаємодія оксидів церію та європію при температурі 1500 °С

О.Р.Андрієвська,
 
Ж.Д.Богатирьова,
   
І.С.Субота
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1756

Анотація

Взаємодія оксидів церію та європію при температурі 1500 °С Вперше за допомогою методів рентгенівського фазового аналізу, петрографії та електронної мікроскопії досліджено фазові рівноваги та структурні перетворення в подвійній системі CeO2―Eu2O3 при температурі 1500 °С у всьому інтервалі концентрацій. Встановлено, що в системі утворюються тверді розчини на основі моноклінної (В), кубічної (С) модифікацій Eu2O3 та кубічної із структурою типу флюориту (F) модифікації СеO2. Визначено границі розчинності та параметри елементарних комірок твердих розчинів.


ДІАГРАМИ СТАНУ, КОНСТРУКЦІЙНА КЕРАМІКА, МІКРОСТРУКТУРА, ОКСИДИ ЦЕРІЮ ТА ЄВРОПІЮ, ПАРАМЕТРИ ЕЛЕМЕНТАРНИХ КОМІРОК, ТВЕРДІ РОЗЧИНИ, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ, ФУНКЦІОНАЛЬНА КЕРАМІКА