Розробка конструкцій керамічних імплантатів з композита на основі діоксиду цірконію. II. Керамічна головка ендопротеза кульшового суглоба

В.В.Лашнева,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1760

Анотація

Проведено аналіз напружено-деформованого стану різних типів головок ендопротезів кульшового суглоба, виготовлених з композита на основі діоксиду цирконію. Вибрано оптимальні конструкції керамічних головок. Показано, що еквівалентні напруження, які виникають в головці в процесі експлуатації ендопротеза, не перевищують межі міцності матеріалу. Виготовлено дослідні зразки керамічних головок.


ЕНДОПРОТЕЗ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА, КЕРАМІЧНА ГОЛОВКА, КОМП"ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, КОНСТРУКЦІЯ, МІЦНІСТЬ, НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН