Розробка конструкцій керамічних імплантатів з композита на основі діоксиду цирконію.
III. Вплив відхилень посадочних розмірів на напруження в керамічній головці ендопротеза кульшового суглоба

В.В.Лашнева,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1761

Анотація

Досліджено вплив відхилень посадочних розмірів головки і ніжки на напруги, що виникають у керамічній голoвці при експлуатації ендопротеза кульшового суглоба. Показано, що напружено-деформований стан керамічної головки суттєво нерівномірний і залежить від посадочних розмірів головки і ніжки. Наявність відхилень посадочних розмірів може призвести до підвищення напруг. Відхилення величин посадочних конусів більш значно впливають на зростання напруг, ніж відхилення посадочних діаметрів.


ЕНДОПРОТЕЗ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА, КЕРАМІЧНА ГОЛОВКА, КОМП"ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН, НІЖКА, ПОСАДОЧНІ РОЗМІРИ