Аспекти сучасного розвитку досліджень процесів з використанням пульсуючого електричного струму для активації спікання (Огляд)

О.С.Петухов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1763

Анотація

Проаналізовано сучасний стан у галузі досліджень процесів спікання з використанням пульсуючого електричного струму, зокрема іскроплазмового спікання (ІПС). Цей метод має наступні переваги: коротший час консолідації; підвищену енергетичну ефективність процесу; мінімізацію втрат матеріалу через випаровування, небажані фазові перетво¬рення; стримування зростання зерна; нижчий рівень вмісту домішок по границях і в об’ємі зерен; підвищену щільність і дрібніший розмір зерна в спечених зразках; високі швидкості нагріву. Представлено переконливі свідоцтва, що вказують на відсутність плазми за умов ІПС. Діаграма в часі і частота повторення імпульсів не мають жодного вимірюваного впливу на ущільнення, зростання зерен, масоперенос і мікроструктуру спечених порошків.


ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНЕ СПІКАННЯ, ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ, ПУЛЬСУЮЧИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ, ЧАСОВА ДІАГРАМА, ЧАСТОТА ПОВТОРЕННЯ ІМПУЛЬСІВ