Вплив різних видів бору на процеси синтезу композиції TiN—TiB2 методом реакційного електророзрядного спікання

О.С.Петухов,
  
М.Херрманн,
 
Я.Рател
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1765

Анотація

Коричневий порошок бору (Merck, Німеччина) має більш високий вміст магнію і підвищену питому поверхню в порівнянні з чорним порошком бору (м. Дзержинськ, Росія), проте це не призводить до відмінностей у властивостях розмолотих сумішей. У чорному порошку бор знаходиться в аморфному стані, а В2О3 — у відносно крупнокристалічному. Переважання аморфної фази і більш висока початкова чистота чорного порошку бору призводить до його підвищеної реакційної здатності. Диборид титану, синтезований з чорного бору, має більш високу провідність. Це викликає збільшення швидкості усадки при реакційному електророзрядному спіканні і, таким чином, отримання підвищеної щільності спечених композитів TiN—TiB2 і більш високих механічних властивостей.


КОМПОЗИТ TIN—TIB2, КОРИЧНЕВИЙ ПОРОШОК БОРУ, РЕАКЦІЙНЕ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНЕ СПІКАННЯ, ЧОРНИЙ ПОРОШОК БОРУ