Дослідження кінетики окиснення різних за розмірами і питомої поверхні частинок металевого вольфраму парами води в стадії отримання водню

 
В.В.Пасічний
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1770

Анотація

Отримано кінетичні дані окиснювальних процесів різних зразків вольфраму в парах води і повітряному середовищі в ізотермічних і неізотермічних умовах при температурах до 800 ºС. Досліджувані зразки відрізнялися за питомою поверхнею і габаритами частинок. Визначено і рекомендовано основні параметри для розробки технологічних схем отримання водню вольфрамопаровим методом. Дана інформація корисна при розробці технології регенерації вольфраму з вольфрамовмісних відпрацьованих матеріалів. Розглянуто механізм руйнування компактного зразка в температурному інтервалі 400—800 ºС.


ВІДХОДИ, ВОДЕНЬ, ВОДОПАРОВЕ ОКИСНЕННЯ, ВОЛЬФРАМ, КІНЕТИКА ОКИСНЕННЯ, ОКСИДИ ВОЛЬФРАМУ, ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ