Кінетичні і термодинамічні аспекти процесу отримання водню металопаровим методом з використанням вольфраму

 
В.В.Пасічний
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1771

Анотація

Визначено технологічні параметри одержання водню з використанням металічного вольфраму. Розглянуто термодинамічні та кінетичні особливості дослідних процесів у системі W—H2O—CO—Н2—СО2. Проведено дослідження циклічного процесу окиснення вольфраму водяною парою і регенерації металевого вольфраму з оксиду з використанням різних за вмістом компонентів генераторного газу. Розроблено реактор циклічного процесу отримання водню.


ВІДНОВЛЕННЯ, ВОЛЬФРАМ, КІНЕТИКА ОКИСНЕННЯ, ОКИСНЕННЯ, ОКСИДИ, ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ