Конференції

Термокінетика окиснення заліза в області термодинамічної нестійкості оксиду Fe2O3

 
В.В.Скороход,
 
В.С.Маслікевич,
 
А.М.Шахновський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1773

Анотація

Наведено термокінетичну модель процесу окиснення заліза в області термодинамічної нестійкості. Теоретично доведено коливальний характер термокінетичної траєкторії процесу і виявлено нерівноважні фазові переходи типу біфуркації Андронова—Хопфа. Встановлено закономірності зміни концентрації молекулярного та атомарного кисню.


АТОМАРНИЙ ТА МОЛЕКУЛЯРНИЙ КИСЕНЬ, БІФУРКАЦІЯ, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, ОКИСНЕННЯ, ОКСИДИ ЗАЛІЗА, ТЕРМОДИНАМІЧНА НЕСТІЙКІСТЬ