Конференції

Гальваномагнітні властивості наноструктур Сu—Fe3O4—Me2O3—Fe3O4—Cu

 
В.З.Хріновський,
 
В.М.Караваєва
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1774

Анотація

Підведено підсумок дослідженням гальваномагнітних властивостей наноструктур Сu—Fe3O4—Мe2O3—Fe3O4—Cu на основі шарів магнетиту, що розділені прошарком з оксидів рідкоземельних металів Мe2O3 ( Ме — Y, Ce, Pr, Sm, Eu, Tb, Dy). Показано, що на межі шарів Fe3O4 та Мe2O3 між іонами заліза та рідкоземельних металів відбувається магнітна взаємодія, яка приводить до впорядкування магнітної структури поверхні магнетиту. Це, в свою чергу, веде до збільшення тунельного магнітоопору наноструктур як при роботі на постійному, так і на змінному струмі.


МАГНЕТИТ, НАНОСТРУКТУРА, ОКСИДИ, РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНІ МЕТАЛИ