Конференції

Вплив пресування пучка волокон сталі 12Х18Н10Т на їх структуру та властивості

   
С.А.Спиридонов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1778

Анотація

Досліджено структуру та механічні властивості при статичному і циклічному навантаженнях окремих волокон сталі 12Х18Н10Т діаметром 0,08 мм у складі пучків однонаправлених волокон, пресованих одновісним тиском 196—1427 МПа. Встановлено, що це приводить до появи нової фази, яка має магнітні властивості, об’ємний вміст якої зростає зі збільшенням ступеню стискання. При цьому підвищуються границі міцності та витривалості волокон, але знижується їх пластичність та декремент коливань.


ВОЛОКНА, ВТОМА, ДЕКРЕМЕНТ, МІЦНІСТЬ, СТРУКТУРА