Порівняльний аналіз властивостей порошків сплавів Cu—S та Cu—P пічного синтезу.
2. Фактори форми та розмір частинок

  
Л.О.Радченко,
  
В.О.Кривошея
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1780

Анотація

Проведено порівняльний аналіз факторів форми та розміру частинок порошків сплавів Cu—S та Cu—P, одержаних з використанням вихідного порошку міді марки ПМС-1. Визначено фактори круглості, компактності, подовженості, порізаності та середній діаметр Фере порошків чистої міді та сплавів. Показано, що завдяки використанню вихідного порошку з високою формованістю, середньотемпе¬ратурному пічному синтезу та низькоенерге¬тичним методам подрібнення продуктів синтезу навіть при чаcтковому оплавленні та зміні форми частинок вдалось одержати порошки сплавів Cu—S та Cu—P, що мали високу формованість. У процесі синтезу та подальшого подрібнення синтезованого продукту відбувалося часткове руйнування дендритної структури вихідного порошку, про що свідчить зменшення середнього діаметра Фере (Сu — 44,8 мкм, Cu—S –– 9,5 мкм, Cu—P — 12,2 мкм).


ПОРОШОК, РОЗМІР ЧАСТИНОК, СПЛАВИ CU—S ТА CU—P, ФАКТОРИ ФОРМИ ЧАСТИНОК