Конференції

Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем Ga—Si—Ni(Mn)

 
М.О.Шевченко,
 
В.Г.Кудін,
 
Н.Г.Кобилинська,
 
П.М.Суботенко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1781

Анотація

Досліджено ентальпії змішування розплавів системи Ga—Si—Ni уздовж перерізу xGa / xSi = 0,6/0,4, а також встановлено значення першої парціальної ентальпії змішування кремнію для перерізу xGa / xSi = 0,4/0,6 розплавів системи Ga—Si—Mn. Зіставлено експериментальні та розраховані за допомогою методу Бонье-—Кабо термохімічні властивості. Показано, що розраховані та експериментальні дані узгоджуються між собою.