Конференції

Особливості отримання наночастинок карбіду кремнію із стружки деревини бамбука

Хуен До Дик,
 
Л.М.Переселенцева,
 
Л.Р.Вишняков
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #23
http://www.materials.kiev.ua/article/1783

Анотація

Розглянуто особливості отримання наноструктурных частинок карбіду кремнію в результаті піролізу та карбонізації стружки деревини бамбука, що оброблена перекисом водню і просочена силікатом натрію. Встановлено факт взаємодії між продуктами піролізу та діоксидом кремнію з утворенням оксикарбіду кремнію, який при температурах 1400—1500 °С перетворюється в нанорозмірні частинки карбіду кремнію.


БІОВУГЛЕЦЬ, ДЕРЕВИНА БАМБУКА, КАРБІД КРЕМНІЮ, КАРБОНІЗАЦІЯ, НАНОЧАСТИНКИ, ОКСИКАРБІД, ПІРОЛІЗ