Фазові співвідношення в системі CeO2―Dy2O3при температурі 1100 оС

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/1784

Анотація

Вперше досліджено фазові рівноваги в подвійній системі CeO2―Dy2O3 при температурі 1100 °С у всьому інтервалі концентрацій. Зразки різних складів отримані з розчинів азотнокислих солей випарюванням, сушкою і термообробкою при температурі 1100 ºC. Використано методи рентгенофазового аналізу та петрографії. Встановлено, що в системі утворюються тверді розчини на основі різних кристалічних модифікацій вихідних компонентів. Визначено границі розчинності та концентраційні залежності періодів кристалічних граток фаз, що утворюються в системі.


ДІАГРАМА СТАНУ, ОКСИДИ ЦЕРІЮ ТА ДИСПРОЗІЮ, ПЕРІОДИ КРИСТАЛІЧНИХ ГРАТОК, ТВЕРДІ РОЗЧИНИ, ФАЗОВІ РІВНОВАГИ, ФУНКЦІОНАЛЬНА КЕРАМІКА