Комплексне модифікування кераміки на основі оксиду алюмінію для підвищення якості литих виробів медичного призначення

В.В.Лашнева,
 
І.І.Максюта,
 
Ю.Г.Квасницька,
 
О.В.Михнян,
 
О.В.Нейма
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/1789

Анотація

Запропоновано поліпшити якість литих виробів медичного призначення комплексним модифікуванням керамічної маси — введенням металевих порошків алюмінію та кремнію у вогнетривку суміш на основі оксиду алюмінію. Отриманий ефект підвищення міцності кераміки при вигині пояснюється інтенсифікацією утворення муліту — фазової складової, що виконує роль вогнетривкого каркаса.


КЕРАМІКА, ЛИТІ ВИРОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, МОДИФІКАТОРИ, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ФОРМА