Конференції

Оцінка якості пористих неспечених матеріалів на основі порошку титану

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/1796

Анотація

На основі експериментальних даних про модуль Юнга пресованих і прокатаних неспечених матеріалів на основі порошку титану з різним розміром частинок оцінено якість контактів між ними. Для цього введено і фізично обґрунтувано величину n або np — показник ступеня у відповідній залежності модуля Юнга від пористості. Показано, що із зменшенням пористості (збільшенням тиску) модуль Юнга зростає, але якість контакту між частинками титану під час пресування і прокатки погіршується, очевидно, через підвищення концентрації напружень при стисканні пор, тобто через форму мікродефектів на границі структурних елементів.


ГРАНИЦІ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, КОНЦЕНТРАЦІЯ НАПРУЖЕНЬ НА ГРАНИЦІ ПОРА—МАТРИЦЯ, ПОРОШКОВІ МАТЕРІАЛИ