Конференції

Визначення поверхні графеноподібного нітриду бору

В.А.Петрова,
  
Л.С.Суворова,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/1798

Анотація

Для атестації пористої структури графеноподібного нітриду бору використано очищений порошок t-BNg. Матеріал характеризується як однорідний, мікромезопористий (монодисперсний) з вузьким розподілом щілиноподібних пор в діапазоні 3,53—4,12 нм, при цьому близько 55% припадає на об’єм та 60% — на поверхню мезопор. Площа зовнішньої поверхні мезопор складає 28,3 м2/г (t-метод), внутрішньої — 141 м2 / г (метод BJH). Порошки нанорозмірного t-BNg карбамід¬ного синтезу потребують додаткової очистки від домішок поліконденсованих пласких частинок оксинітриду бору. Оксинітрид бору у вигляді рафінованого сублімату — порошку білого кольору, виділений з відмитого та висушеного зразка t-BNg при температурі 540 К і тиску ~1—5 Па. Сублімат ідентифікований в припущенні шестичленного гетероциклічного димеру з молекулярною формулою H(OH)[(BON)2](OH)H.


CLEANING, T-BNG, ГРАФЕНОПОДІБНИЙ, ОКСИНІТРИД БОРУ, ОЧИЩЕННЯ, СТРУКТУРА ПОВЕРХНІ