Конференції

Моделювання термодинамічних властивостей сплавів потрійної системи Ce—Ni—Ga

В.Г.Кудін,
  
Н.Г.Кобилинська,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/1800

Анотація

Із відомих термодинамічних властивостей розплавів подвійних граничних підсистем розраховано за різними моделями аналогічні параметри для розплавів потрійної системи Ce—Ni—Ga.


CE—NI—GA, ПОДВІЙНІ ГРАНИЧНІ ПІДСИСТЕМИ, РОЗПЛАВИ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ