Конференції

Термічний розклад пластмас — основа для їх утилізації

 
Н.Г.Кобилинська,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #24
http://www.materials.kiev.ua/article/1803

Анотація

Проаналізовано процеси, що перебігають при переробці пластмас за методом піролізу. Встановлено, що склад продуктів піролізу змінюється в залежності від температури і наявності (відсутності) нікельового каталізатора. При більш високих температурах (800—900 оС) утворюється суміш газів, найбільша концентрація припадає на водень. Максимальна кількість органічних сполук в рідкому стані утворюється при 370—420 оС.


ПІРОЛІЗ, ПЛАСТМАСИ, ПОЛІЕТИЛЕН