Конференції

Аналіз можливості перетворення відходів вольфрамокобальтового композита в середовищі повітря для процесів одержання водню металопаровим методом

 
В.В.Пасічний
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/1815

Анотація

Розглянуто розвиток процесу окиснення компактного зразка вольфрамокобальтового сплаву ВК8 в середовищі повітря в умовах застосування поверхневого нагріву в сонячному концентраторі. Отримано кінетичні дані етапів фізико-хімічної взаємодії композита з киснем повітряного середовища при температурах до 1000 ºС. Досліджено механізм руйнування компактного зразка на початковій і наступних стадіях перетворення в температурному інтервалі 30—1000 ºС.


ВОЛЬФРАМ, КІНЕТИКА ОКИСНЕННЯ, ОКИСНЕННЯ, ОКСИДИ, СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ, ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ