Конференції

Пружність і втома деформованих сплавів системи Ti—Si при високочастотному навантаженні

    
С.А.Спірідонов
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/1816

Анотація

Методами резонансних коливань досліджено пружні та втомні властивості при згині на частоті навантаження 2,4 кГц відомих титанових сплавів ВТ1 і ВТ6 (Ti—6Al—4V) та деформованих сплавів системи Ti—Si із вмістом кремнію 0,1—6%. Показано, що властивості сплавів ВТ1 и ВТ6 відповідають відомим результатам, це вказує на достовірність застосованих методик випробувань. У сплавах системи Ti—Si пружні та втомні властивості зростають з підвищенням вмісту кремнію і перевищують втомні властивості широко відомого сплаву ВТ6 за показником границі витривалості та іншим на 6—48%.


ГРАНИЦЯ ВИТРИВАЛОСТІ, КРЕМНІЙ, ПРУЖНІСТЬ, ТИТАНОВІ СПЛАВИ