Конференції

Деформаційне зміцнення легованих сплавів титану

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/1820

Анотація

Для вивчення особливостей деформації складнолегованих титанових сплавів (в яких легуванням і термомеханічною обробкою можна в широких межах змінювати співвідношення α-, β- та ω-фаз) використано визначення показника деформаційного зміцнення n, по чисельному значенню якого можна однозначно встановити фазу, що контролює деформацію матеріалу. Показано вплив фазового складу сплаву і морфології фазових складових на чисельне значення n. Показник деформаційного зміцнення змінюється від 0,51 у випадку пластинчастих структур, коли β-фаза розташована по границях α-пластин, до 0,81 у випадку глобулярної морфології β-фази. Встановлено, що в β-сплавах титану з ОЦК ґраткою, n може змінюватися в інтервалі 0,5—1,0, незважаючи на те, що звичайно ОЦК метали мають n = 0,5. Це зумовлено появою у середині β-зерен дисперсних виділень ω-фази, що різко зменшують кількість систем ковзання при деформації сплаву. У сплавів з початковими стадіями виділення ω-фази n близький до 0,5. Сплави з більш повним виділенням ω-фази характеризуються показником n ~ 1.


ДЕФОРМАЦІЙНЕ ЗМІЦНЕННЯ, ДИСЛОКАЦІЙНА СУБСТРУКТУРА, ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ, СПЛАВИ ТИТАНУ, ТИТАН, ФАЗОВИЙ СКЛАД