Конференції

Сумарні коефіцієнти інтенсивності напружень і фазові кути напруженого стану у вершині внутрішньої осесиметричної конічної тріщини в волокні при розтягуванні

О.В.Боровик,
 
Л.О.Тесленко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/1822

Анотація

Визначено сумарні коефіцієнти інтенсивності напружень (КІН) і фазові кути напруженого стану для внутрішньої осесиметричної конічної тріщини в волокні під дією розтягуючих напруг, прикладених на нескінченності. Проаналізовано вплив на КІН радіуса тріщини, кута нахилу утворюючої конічної поверхні тріщини, коефіцієнта Пуассона матеріалу волокна. Розрахунки напружено-деформованого стану волокна виконували методом скінченних елементів.


ДИСКОПОДІБНА ТРІЩИНА, КОЕФІЦІЄНТ ПУАССОНА, КОНІЧНА ТРІЩИНА, СУМАРНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ, ФАЗОВИЙ КУТ