Конференції

Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем Al—Ni—РЗМ

 
Н.Г.Кобилинська,
 
М.О.Шевченко,
 
В.Г.Кудін,
 
П.М.Cуботенко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/1827

Анотація

Виконано аналіз фазових рівноваг і термодинамічних властивостей сплавів потрійних систем Al—Ni—РЗМ. Досліджено термохімічні властивості потрій-них систем Al—Ni—Y (La) методом ізопериболічної калориметрії. Ці властивості розраховано так само з аналогічних даних для подвійних граничних підсистем. Показано, що розраховані і експериментальні дані узгоджуються між собою.


AL, NI, P3M, АМОРФІЗАЦІЯ, КАЛОРИМЕТРІЯ, РІДКІ СПЛАВИ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ