Термокінетика початкової стадії контактного плавлення в перитектичних системах з хімічною сполукою

 
В.В.Скороход,
 
К.М.Петраш,
 
А.М.Шахновський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/1830

Анотація

Побудовано фізико-хімічну модель процесу реакційної взаємодії, ініційованої контактним плавленням у порошкових сумішах, з урахуванням залежності від температури рівноважної концентрації тугоплавкого компонента в перитектичній рідині. На прикладі реакції взаємодії в системі Ti—Al порівняно теоретичні та експериментальні термокінетичні залежності процесу, які якісно співпадають.


АЛЮМІНІЙ, КОНТАКТНЕ ПЛАВЛЕННЯ, ПОРОШКОВІ СУМІШІ, САМОЗАГОСТРЕННЯ, ТЕРМОКІНЕТИКА, ТИТАН, ФІЗИКО-ХІМІЧНА МОДЕЛЬ