Конференції

Розмел порошків карбідосталей в атриторі

 
Г.Г.Сердюк,
 
Л.І.Свістун,
 
Р.Л.Пломод´яло
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наукові нотатки. Міжвузівський збірник - Луцьк: ЛДТУ, 2005, #16
http://www.materials.kiev.ua/article/1833

Анотація

У статті наведено результати експериментальних досліджень процесу розмелу порошків заліза, швидкорізальної сталі та карбіду титану в атриторі.