Конференції

Гаряче штампування карбідосталі

 
І.Д.Мартюхін,
  
Г.Г.Сердюк,
  
Д.В.Дмитренко,
 
Р.Л.Пломод´яло,
 
Л.І.Свістун
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наукові нотатки. Міжвузівський збірник за напрямком “Інженерна механіка” - Луцьк: ЛДТУ, 2007, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/1837

Анотація

Стаття присвячена особливостям технології гарячого штампування карбідосталей - композиційних матеріалів з дисперсної структурою. Представлено результати дослідження двох варіантів технології - спечених і не спечених заготовок.