Конференції

Затверджені міжнародні стандарти в області нанотехнологій

Анотація

Технічним комітетом стандартизації ISO/TC229 «Нанотехнології» опубліковані перші 3 міжнародні нанотехнологічні стандарти, які затверджені для використання в остаточному вигляді. Зазначені стандарти присвячені виробництву металевих наночастинок, визначенню їх параметрів та аналізу наноматеріалів на вміст ендотоксину. Розглянуті стандарти зорієнтовані на використання в медицині.