Конференції

ОСОБЛИВОСТІ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ NiAl―СrB2

  
М.С.Українець
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #48
http://www.materials.kiev.ua/article/1870

Анотація

Досліджено змочуваність та вивчено особливості контактної взаємодії в системі NiAl―CrB2. Встановлено, що в процесі змочування на поверхні дибориду хрому відбувається повне розтікання інтерметаліду з утворенням нульових контактних кутів. Проаналізовано фазовий та хімічний склад продуктів зони взаємодії в досліджуваній системі. Виявлено, що, окрім вихідних компонентів, в системі NiAl―CrB2 спостерігається формування додаткової зміцнюючої фази Ni―Cr―B.


NIAL, ДИБОРИД ХРОМУ, ЗМОЧУВАННЯ, ЗОНА ВЗАЄМОДІЇ, ІНТЕРМЕТАЛІД, КОНТАКТНІ КУТИ, МІКРОСТРУКТУРА