КІНЕТИКА ДИСПЕРГУВАННЯ-КОАГУЛЮВАННЯ ПРИ ВІДПАЛІ У ВАКУУМІ НАНОПЛІВОК ПАЛАДІЮ ТА ПЛАТИНИ, НАНЕСЕНИХ НА ОКСИДНІ ТА НЕОКСИДНІ МАТЕРІАЛИ

Ю.В.Найдіч,
 
І.І.Габ,
  
Б.Д.Костюк,
 
С.І.Мартинюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #48
http://www.materials.kiev.ua/article/1871

Анотація

Досліджено кінетику диспергування паладієвих та платинових наноплівок 100 нм завтовшки, нанесених на оксидні та неоксидні підкладки (кварцове скло, лейкосапфір, кераміку на основі ZrO2 , скловуглець) та відпалених у вакуумі за температур 1000— 1600 °С впродовж різного часу витримки при кожній температурі. Побудовано кінетичні криві процесу диспергування цих плівок та висловлено рекомендації щодо їх практичного застосування.


ВІДПАЛ, ДИСПЕРГУВАННЯ, КІНЕТИКА, ПАЛАДІЄВА НАНОПЛІВКА, ПІДКЛАДКА, ПЛАТИНОВА НАНОПЛІВКА