АДГЕЗІЙНО-МЕХАНІЧНЕ З’ЄДНАННЯ ОКСИДНИХ МАТЕРІАЛІВ З МЕТАЛАМИ

І.І.Габ,
  
Б.Д.Костюк,
 
С.І.Мартинюк,
 
Ю.В.Найдіч
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #48
http://www.materials.kiev.ua/article/1878

Анотація

Досліджено можливість отримання активною пайкою в вакуумі та зварюванням тиском металокерамічних адгезійно-механічних з’єднань, здатних працювати при підвищених температурах з одночасним навантаженням на крутіння в різних середовищах (вакуумі, відновлюючому, окиснювальному). Такі з’єднання є комбінацією механічного зачеплення керамічної деталі з металевою з одночасним паянням металевими адгезійними припоями або зварюванням тиском через пластичну металеву прокладку. Розроблено різні варіанти конструкцій таких з’єднань, виготовлено і випробувано дослідні зразки.


АДГЕЗІЙНО-МЕХАНІЧНЕ З’ЄДНАННЯ, ЗВАРЮВАННЯ ТИСКОМ, МЕТАЛО-КЕРАМІЧНЕ З’ЄДНАННЯ, ПАЯННЯ, ПРИПІЙ