ОТРИМАННЯ ВИРОБІВ РІЗНОЇ ФОРМИ З ТУГОПЛАВКИХ З'ЄДНАНЬ НА ОСНОВІ Si3N4 МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНОГО СПІКАННЯ

     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/1882

Анотація

Показано принципову можливість отримання методом електророзрядного спікання виробів на основі нанокомпозитів Si3N4 і TiN в формі кулі, циліндра та порожнистого циліндра. Виявлено особливості у властивостях виробів, які пов’язані з різною провідністю досліджуваних композитів. Механічні характеристики матеріалів у формі шару і циліндру склали: HV ~ 11,5 ГПа, K1c ~ 4,1 МПа • м1/2 (композит Si3N4) і HV ~ 12,7 ГПа, K1c ~ 4,8 МПа • м1/2 (композит Si3N4–TiN).


ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНЕ СПІКАННЯ, НАНОКОМПОЗИТИ, НІТРИД КРЕМНІЮ, НІТРИД ТИТАНУ